Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
05 Мар 2014

Калин Калпакчиев, шеф на комисията по натовареността във ВСС: Следващият председател на ВКС трябва да е съдия

Прочетена 12028 пъти
Интервю на Елена Енчева с Калин Калпакчиев - член на ВСС от съдийската квота, председател на  комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт. Правен сайт ДЕ ФАКТО, 5 март 2014г.

 

Акценти:
Закриването на два военни съда и прокуратури е първата стъпка за нова съдебна география
До края на годината ще предложим реформа на малките съдилища
Магистратите трябва да номинират кандидати за техни шефове, за да им вярват
Процедурата за избор на членове на ВСС от парламента не е достатъчно прозрачна

- Предстоят ви отговорни избори – трябва да смените 125 шефове в съдилищата и прокуратурите. В същото време Брюксел изрично отбеляза, че вотът за нов председател на Върховния касационен съд (ВКС) ще е тест за кадруването в системата. Готов ли е ВСС да гарантира честно състезание между кандидатите, г-н Калпакчиев?

- В последния доклад на Европейската комисия се констатира, че при някои избори за председатели на съдилища и ръководители на прокуратури липсва автентична конкуренция и се наблюдава предопределеност на резултата.

Факт е, че в част от състезанията не участват магистрати от съответните съдилища и прокуратури. За да се възвърне доверието им, те трябва пряко да бъдат въвлечени в номинирането и обсъждането на кандидатурите за председатели на съдилищата. Това може да се случи и без законови промени.

В приетите от ВСС правила за избор на административни ръководители е предвидена възможност общите събрания на съдиите да искат изслушване на кандидатите за председатели. Мисля, че това трябва да стане задължително правило. При изменението на Закона за съдебната власт е необходимо да се предвиди правомощие на общото събрание на съдиите да номинират пред ВСС кандидат за председател на съответния съд. От друга страна, съветът трябва да подлага на внимателна и задълбочена проверка данните за професионалните и нравствени качества на кандидатите и да излага убедителни мотиви защо е предпочетен един или друг кандидат.

Що се отнася до избора за председател на ВКС смятам, че решението трябва да се предхожда от дискусия за качествата, нужни за заемането на тази най-висока професионална позиция в правосъдието. При всички положения това трябва да е съдия с висок професионален и международен авторитет, както и безупречна репутация. Мнението на съдиите от ВКС трябва задължително да бъде отчетено.

 

Цялото интервю можете да прочетете   т у к